O nas

TANDEM BONA CAVSA TRIVMPHAT
(Wreszcie słuszna sprawa zwycięża)

CywilBande Regiment

Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, zajmujemy się tzw. żywą historią.

Odtwarzamy postacie żołnierzy – muszkieterów, pikinierów; postacie czeladzi obozowej, czyli wszelkich cywilów żyjących obok wojska - kobiet, dzieci, rzemieślników czy muzyków. Interesujący nas okres historii to epoka Wazów, czyli pierwsza połowa XVII wieku.

Jako grupa i każdy z osobna staramy się jak najdokładniej odwzorować ubiór i rynsztunek żołnierzy, ich rodzin, rzemieślników. Pomagają nam w tym siedemnastowieczne źródła pisane, obrazy, zbiory muzealne, współczesne opracowania i książki. Dzięki nabytej wiedzy, praktycznym doświadczeniom i naszym rzemieślnikom możemy odtworzyć świat przedmiotów, które używali ludzie w XVII wieku. Odtwarzamy też kulturę żołnierską i wojskową, na nowo odkrywamy siedemnastowieczną dietę i pokarm dla głodnych żołnierskich żołądków, wyrafinowane przysmaki ze stołów mieszczan, a także pieśni i zabawy, pokarm dla duszy.

Bierzemy udział w inscenizacjach historycznych bitew w Polsce (Zamość, Gniew, Bolków, Tykocin, Radom, Warszawa, Lublin, Byczyna) oraz reprezentując Polskę i polską kulturę za granicą (Groenlo, Bourtange, Tata, Kamieniec Podolski, Beresteczko, Moskwa, Palmanova, Eliopoli).

W gronie przyjaciół organizujemy warsztaty historyczne, manewry oraz imprezy obozowe. Koordynujemy również wyjazdy Polskiego Regimentu na imprezy zagraniczne.

Grupa CyvilBande Regiment skupia pasjonatów z całego kraju, którzy uczestniczą w imprezach rekonstrukcyjnych jako mieszczanie, muzycy, rzemieślnicy, czy też jako żołnierze w szeregach następujących formacji cudzoziemskiego autoramentu:

Mercenaries

Oddziały wojsk najemnych organizowanych i walczących na zachodnią modłę.  Tego typu oddziały, złożone z niejednolicie umundurowanych muszkieterów i pikinierów, brały udział w wojnach Rzeczpospolitej ze Szwedami, Moskalami, Turkami w początkach XVII wieku. Wojska te na żołdzie królewskim lub Rzeczpospolitej zdobywały Smoleńsk, Moskwę, broniły Chocimia, Rygi i Gdańska.

Autorament cudzoziemski był pożądanym lecz wciąż niewielkim elementem armii Rzeczypospolitej. Wiele kampanii wojennych, oblężeń i bitew z początku siedemnastego wieku wykazało potrzebę posiadania dużych, dobrze wyszkolonych i karnych w boju jednostek piechoty. Hetmani i król domagali się zaciągania lub tworzenia tego typu oddziałów na nowe kampanie. Wydarzenia przyniosły nową potrzebę formowania wielkiej armii Rzeczpospolitej. Wiarołomna Moskwa zerwała pokój i ruszyła w granice Rzeczpospolitej. Obległa Smoleńsk. By pokonać licznego i potężnego wroga potrzeba było nowocześnie zorganizowanej armii.  Piechota typu zachodniego stała się jedną z głównych sił odsieczy Smoleńska. Wśród wielu regimentów powstał Regiment Gwardii Pieszej Króla Jego Mości Władysława IV Wazy. I to jest drugi projekt którym się zajmujemy.

Regiment Gwardii Pieszej Króla Jego Mości Władysława IV Wazy i Jana II Kazimierza Wazy 

Jednolicie umundurowana w „barwę” formacja z czasów wojen z Moskwą, Szwedami i Kozakami okresu 1633­-1655. Regiment Gwardii Pieszej Władysława IV powstał w 1632 roku w trakcie przygotowań do odsieczy Smoleńska. Z powodu braku żołnierza cudzoziemskiego, który walczył w Wojnie Trzydziestoletniej, król postanowił stworzyć oddziały piechoty na wzór cudzoziemski, złożone ze swoich poddanych. Pierwszym dowódcą Regimentu Gwardii Pieszej był Reinhold Rosen. Po udanej odsieczy Smoleńska Gwardia wraz z resztą wojska ruszyła do Prus, gdzie król po wygaśnięciu rozejmu planował podjąć nową wojnę ze Szwedami. Dzięki pokazowi siły Rzeczypospolitej i udanym traktatom Szwecja ustąpiła z Prus. W czasach pokoju Regiment Gwardii Pieszej asystował królowi w najważniejszych wydarzeniach takich jak śluby królewskie, sejmy itp. W czasie pokoju oddział był swego rodzaju szkołą dla kadr piechoty „cudzoziemskiej” na przyszły czas wojny. W 1646 roku wielu jego kapitanów dostało listy przypowiednie na zaciągnięcie swoich regimentów. Jednak do wojny z Turcją nie doszło, a wojsko zostało rozpuszczone. W trakcie powstań kozackich pod wodzą Samuela Osińskiego Gwardia ruszyła na Ukrainę. Wzięła udział w wygranej bitwie pod Konstantynowem (1648r), dzielnie osłaniała ucieczkę całego wojska spod Piławiec (1648r), a potem broniła Lwowa. W następnych latach brała udział w bitwie pod Zborowem (1649r) i Beresteczkiem (1651r) oraz w wyprawie Żwanieckiej (1653r) . W 1654 roku walczyła w ciężkich walkach z Moskwą w obronie Litwy. W połowie 1655r Gwardia pospiesznie wracała do Korony, którą najechał Karol Gustaw król Szwecji. Dzielnie broniła Krakowa, a po jego honorowej kapitulacji udała się na Śląsk. Tam podstępnie została przejęta przez Szwedów i wcielona w szeregi armii Karola Gustawa.

Autorament cudzoziemski był istotnym elementem armii Rzeczypospolitej. Kampania smoleńska wykazała, że nowocześnie zorganizowana piechota typu zachodniego mogła z powodzeniem być głównym elementem odsieczy Smoleńska. W późniejszych czasach pokoju oddziały gwardii były swego rodzaju szkołą dla kadr piechoty „cudzoziemskiej” na czas wojny. W czasie przygotowań do wojny,  oficerowie gwardii królewskiej dostawali listy przypowiednie na zaciąg swoich regimentów. W czasie służby dla Jana II Kazimierza Wazy gwardia spełniła swoje powinności postawione jej w trakcie bitwy piławieckiej, gdzie dzielnie broniła odwrotu reszty wojsk i dowódców, którzy w sromocie uchodzili z pola walki. Późniejsze walki na Ukrainie i Wielkim Księstwie Moskiewskim potwierdziły jej wartość bojową.

Nasza grupa próbuje odtwarzać muszkieterów i pikinierów autoramentu cudzoziemskiego. Badamy źródła z epoki, różne teksty, obrazy, zbiory muzealne broni, zbroi i rzeczy codziennego użytku. Czytamy współczesne opracowania. Dzięki temu wszystkiego staramy się odwzorować jak najdokładniej postać żołnierza z XVII wieku i świat rzeczy i przedmiotów, w którym żył.

Polski Regiment (Polish Regiment - PR)

„Korpus ekspedycyjny” piechoty cudzoziemskiego i polskiego autoramentu biorący udział w imprezach historycznych organizowanych za granicą.

Jest to inicjatywa ogólnopolska, w której biorą udział członkowie różnych grup. Przez lata wcześniejszych wspólnych wyjazdów dojrzewał pomysł, który w 2010 roku ujrzał światło dzienne. Z inicjatywy CywilBande Regiment zawiązał się Polski Regiment, który jako wspólny projekt wystąpił na imprezie w Holandii „Slag om Grolle”.

Tak powstała grupa kontynuuje wspólne, zagraniczne podróże, w czasie których PR godnie reprezentuje polską rekonstrukcję historyczną. W tym celu staramy się stale podnosić jakość naszego odtwórstwa. Czynimy to poprzez poszukiwania źródeł historycznych, jak najwierniejsze odwzorowanie kultury materialnej żołnierzy i ludzi epoki oraz odwzorowanie struktury i taktyki oddziałów piechoty.

W ramach Polskiego Regimentu reprezentując Polskę za granicą wzięliśmy udział w inscenizacjach bitew w

  • Holandii (Grolle, Burtange),
  • Węgrzech (Tata),
  • Ukrainie (Kamieniec Podolski, Beresteczko, Chocim),
  • Rosji (Moskwa)
  • Włoszech (Palmanova, Eliopoli(Terra del Sol)), etc.